Munhälsa

Var rädd om dina tänder!

Tänderna har en viktig funktion för dig genom hela livet.

Egna tänder genom livet främjar din hälsa. God tuggfunktion minskar bland annat risken för demens, hjärtkärl sjukdomar, stroke, diabetes och luftvägssjukdomar.

Tänderna är viktiga för hela kroppen som till exempel för det mest självklara, förmågan att ta upp näring. Förmågan att kunna tugga, svälja och uppleva smak är viktig för både välmående och livskvalitet.

Din mun återspeglar din kropp, så var rädd om dina tänder.