Första tandläkarbesöket

Helheten är viktig. När du kommer på ditt första besök så vill vi skapa en helhetssyn. Därav görs följande;

Hälsodeklaration Hur mår du? Vi ställer frågor om din allmänna hälsa som till exempel om du tar några mediciner eller står under annan läkarbehandling

Undersökning – som avslöjar både synliga och eventuellt dolda fel. En undersökning innehåller flera moment. Tandläkaren söker efter hål, ojämnheter, frakturer, spruckna eller otäta fyllningar. Vidare undersöks tandköttet efter infektioner, tandfickor eller annan sjukdom och benet runt tänderna samt tunga och slemhinnor. Oftast ingår också ett par digitala röntgenbilder som hjälper oss att se mellan tänderna. Som alternativ till traditionell röntgen erbjuder Avenytandvården Diagnocam, ett sätt att upptäcka eventuella hål med hjälp av fiberoptik. Efter undersökningen går vi tillsammans igenom resultatet och olika behandlingsalternativ.

Kostnadsförslag – du får ett kostnadsförslag inför fortsatt behandling utifrån upprättad behandlingsplan.

Kontroll – efter avslutad behandling ser vi gärna att du återkommer på regelbundna kontroller i förebyggande syfte för god munhälsa.

Trivsamt – ett genomgående tema under ditt besök. Vi gör vårt bästa för att du skall trivas hos oss.

 

Vi följer EU-direktiv och socialstyrelsens krav på hur en tandläkarpraktik skall sköta sitt smittskydd och hygien. Det innebär till exempel att ett instrument som använts i munnen diskas och behandlas på ett sådant sätt att bakterier och virus dör och avlägsnas. Avenytandvården byter till nydiskade och behandlade instrument mellan varje patient.