Välkommen

Välkommen

Kvalitet & Kompetens för dina tänders bästa!

Tryggt och trivsamt hos oss när du är i behov av att gå till tandläkaren.

Avenytandvården finns till för alla åldersgrupper och tillhandahåller främst allmäntandvård, estetisk tandvård och implantatbehandling.

Tänderna är viktiga för hela kroppen. Att ta hand om dina tänder genom livet har stor betydelse för ditt välmående och livskvalitet. Därav är det viktigt för oss på Avenytandvården att vara en del av den förebyggande tandhälsovården som intar en betydelsefull plats i det allmänna hälsoarbetet.

Mycket tänkvärt det man sa förr, ”munnen är kroppens spegel” vilket gäller än idag.  Så vårt budskap är – var rädd om dina tänder.

Vi hälsar både våra ”gamla” och nya patienter välkomna

F-kassa

Mottagningen innehar patient- och garantiförsäkring och är ansluten till Försäkringskassan. Du får därmed tillgång till tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och/eller högkostnadsskydd.

Mer detaljerad information om specifika bidrag och förmåner finns att läsa och skriva ut som faktablad på  www.forsakringskassan.se.